Vikavirrat

Ohjelmakuvaus

Vikavirrat ohjelmalla lasketaan säteisen pienjänniteverkon oikosulkuvirtoja. Tuloksia käytetään virtapiirien komponenttien (kiskosillat, katkaisijat, keskukset jne.) mitoitusarvoina ja suojareleiden asetteluarvojen määrittelyyn. Vikavirrat (oikosulkuvirrat) lasketaan IEC 60909 mukaisilla menetelmillä.

Tulossivulla on kolme osiota. Ensimmäisen osion keskuksista voidaan syöttää toisen osion muuntajaa ja sen alla olevia keskuksia. Kolmannessa osioissa on yksivaihemuuntaja.

Ohjelma laskee keskus kohtaisesti seuraavat arvot:

  • maksimi-, minimi- ja nollaimpedanssit sekä niiden kulmat
  • kolmivaiheisen maksimi alkuoikosulkuvirran moottorikuormalla ja ilman moottorikuormaa
  • sysäysoikosulkuvirran moottorikuormalla ja ilman moottorikuormaa
  • kolmivaiheisen katkaisuvirran (20 ms)
  • 1s termisen ekvivalentti oikosulkuvirran
  • minimi kolme ja kaksi vaiheisen oikosulkuvirran
  • TN verkon minimi yksivaiheisen oikosulkuvirran
  • TN verkon kaksivaiheisen maasulun vikavirrat

Hinta

Hinta sisältäen 24 % alv 322,40 € (alv 0 % = 260,00 €)

Ohjelman esittely


Tuote-esittely

Katso tarkempi tuote-esittely Vikavirrat ohjelmasta  Tuote-esittely 

 Palaa