Generaattori vikavirrat

Ohjelmakuvaus

Generaattori vikavirrat ohjelmalla lasketaan säteisen pienjänniteverkon oikosulkuvirtoja. Tuloksia käytetään virtapiirien komponenttien (kiskosillat, katkaisijat, keskukset jne.) mitoitusarvoina ja suojareleiden asetteluarvojen määrittelyyn. Vikavirrat (oikosulkuvirrat) lasketaan IEC 60909 mukaisilla menetelmillä.

Verkko vaihtoehtoja on neljä:

 • Muuntaja T1 ja generaattori syöttää rinnan pääkeskusta
 • Muuntaja T1 ja muuntaja T2 syöttää rinnan pääkeskusta
 • Muuntaja T1 syöttää yksin pääkeskusta
 • Generaattori syöttää yksin pääkeskusta

Ohjelma laskee keskus kohtaisesti seuraavat arvot:

 • maksimi-, minimi- ja nollaimpedanssit sekä niiden kulmat
 • kolmivaiheisen maksimi alkuoikosulkuvirran moottorikuormalla ja ilman moottorikuormaa.
 • sysäysoikosulkuvirran moottorikuormalla ja ilman moottorikuormaa
 • kolmivaiheisen katkaisuvirran (20 ms)
 • 1s termisen ekvivalentti oikosulkuvirran
 • minimi kolme ja kaksi vaiheisen oikosulkuvirran
 • TN verkon minimi yksivaiheisen oikosulkuvirran
 • TN verkon kaksivaiheisen maasulun vikavirrat

Hinta

Hinta sisältäen 24 % alv 372,00 € (alv 0 % = 300,00 €)

Ohjelman esittely


Tuote-esittely

Katso tarkempi tuote-esittely Generaattori vikavirrat ohjelmasta  Tuote-esittely 

 Palaa