Mitoitus

Ohjelmakuvaus

Mitoitus ohjelma on sähkösuunnittelijan työkalu sähköverkon mitoitukseen. Ohjelmalla lasket nopeasti mitoitusarvot joita tarvitset suunnittelussa. SFS 6000 edellyttää että suojien toimivuus tarkistetaan jo suunnitteluvaiheessa.

Ohjelmalla voidaan laskea mm:

  • maksimi ja minimioikosulkuvirrat verkon eri osissa (myös jos verkkoa syöttää generaattori)
  • ryhmäjohtojen maksimi pituuden, niin että poiskytkentäehdot täytyy
  • johtojen jännitteen alenema annetuilla kuormitusvirroilla
  • johtojen sallittu Iz kuormitettavuus ilmassa
  • johdon sallittu kuormitettavuus jaksottaisella kuormalla
  • ryhmäjohdon PE ja PE+L johtimen resistanssiarvot (jatkuvuusmittauksien tarkistusta varten)
  • oikosulkumoottorin jännitteen alenema käynnistyksessä
  • sulakkeiden virranrajoituskyky ja selektiivisyys (rajatut valmistajat)

Hinta

Hinta sisältäen 24 % alv 500,00 € (alv 0 % = 403,23 €)

Ohjelman esittely


Tuote-esittely

Katso tarkempi tuote-esittely Mitoitus ohjelmasta  Tuote-esittely 


 Palaa